Helsingin Satama

Vaikuttava ja vastuullinen

 

Helsingin Satama edistää pitkäjänteisesti suomalaista hyvinvointia. Sataman kautta kulkevilla matkustajilla ja rahdilla on merkittävät vaikutukset pääkaupunkiseudun matkailupalveluihin, hotelli- ja ravintola-alaan, liikenteeseen ja vähittäiskauppaan, ja sataman vaikutukset ulottuvat koko maahan. Vuosittain satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon yhteenlaskettu arvo on 1,6 miljardia euroa. Kaikkiaan satamaan liittyvät toiminnot kerrannaisvaikutuksineen työllistävät 15 000 henkilöä.

 

Helsingin Satama on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Matkailu on yksi Helsingin voimakkaimmin kasvavista toimialoista ja merimatkailu Itämerellä on kasvanut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008. Vuosittain merimatkustajat tuovat pääkaupunkiseudulle reilut 805 miljoonaa euroa (*1).

Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan pääsatama, joka tukee koko pääkaupunkiseudun elinkeinoelämää, ja vaikutukset yltävät koko maahan, suomalaisten arkeen. Meritse tavarat kulkevat kestävästi mahdollisimman lähelle lopullista määränpäätä. Vuosaaren sataman sijainti Suomen logistiikan ja päivittäistavarakulutuksen keskuksessa tarjoaa toimivan ja tehokkaan tavarareitin Suomen viennille ja tuonnille.

Kannattavuus rakentaa toimintaedellytyksiä

Helsingin Satamalle tärkeimmät vastuullisen toiminnan osa-alueet nousevat yhtiön arvoista: tuloksellisuudesta, vastuullisuudesta, ja yhteistyöstä.

Osakeyhtiönä Helsingin Satama harjoittaa taloudellisesti tuloksellista liiketoimintaa. Yhtiön kannattavuus rakentaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.

 • 2017 yhtiön tuloksesta maksettiin veroja 3 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupungille osinkoina 5,7 miljoonaa euroa.

Tutustu yhtiön talouden avainlukuihin

Vastuuseen sitoutunut

Vastuu ympäristöstä on Helsingin Sataman toiminnan ytimessä. Arjessamme teemme työtä ympäristövaikutustemme minimoimiseksi ja pyrimme esimerkiksi jatkuvasti tehostamaan energiankäyttöämme. Teemme tiiviistä yhteistyöstä kaupungin ja varustamoiden kanssa mm. meluntorjunnassa. Ympäristöyhteistyötä teemme myös kansainvälisesti.

Kaikilla satamanosillamme on ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa. Liikenteen volyymien kasvaessa etsimme ratkaisuja olemassa olevien resurssejamme entistä tehokkaampaan käyttöön. Parempi tuottavuus näkyy myös ympäristövaikutuksien suhteellisena vähenemisenä.

 • Loppuvuodesta Helsingin Satama päätti ottaa käyttöön vuonna 2018 uuden hinnoittelumallin, joka kannustaa linjaliikenteen varustamoja vähentämään aluksien päästöjä ja melua. Alusmaksuista voi saada korkeintaan 3 % alennuksen toimenpiteillä, jotka pienentävät alusten ympäristövaikutuksia. Hyvät tulokset ratkaisevat.
  Lue lisää uudesta hinnoittelumallista
  Lue lisää Helsingin Sataman ympäristövastuusta
 • Helsingin Satama on sitoutunut toimimaan Itämeren hyväksi ja olemme mukana mm. Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämerihaasteessa. 2017 Satama teki päätöksen osallistua osana Itämeri-hanketta Helsingin yliopiston Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemiseen professuurin toisen kauden loppuun. Satama myös sponsoroi Baltic Sea Action Groupin Hyvä Happi-hanketta.
  Lue lisää ympäristöyhteistyöstämme
 • Toukokuussa Uunisaaren laituriin asennettiin paikalleen koko Pohjois-Euroopan ensimmäinen Seabin-meriroskis. Helsingin Satama osallistuu Wärtsilän sponsoroimaan kolmivuotiseen projektiin vastaamalla meriroskisten toiminnasta ja kunnossapidosta Helsingissä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta merien roskaantumisesta. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa. Kaupunkilaisille meriroskis-projekti tarjoaa konkreettisen tavan havainnoida yhteisen elinympäristömme tilaa ja kiinnittää huomiota jokaisen omiin tekoihin. Meri on yhteinen meille kaikille.
  Lue lisää Seabin-projektista Helsingissä

Turvallisuus on toimintamme perusta. Matkustajaturvallisuutta Helsingin Satama kehittää yhteistyössä asiakkaidensa ja viranomaisten kanssa mm. osallistumalla säännöllisesti turvallisuusharjoituksiin. Henkilöstömme, samoin kuin kaikkien satama-alueella toimivien työturvallisuus on toiminnassamme etusijalla.

 • Tapaturmataajuuden alentamiseen tähtäävä työhyvinvoinnin tehostamisohjelma on purrut: 2017 Helsingin Sataman työtapaturmataajuus laski 8:aan.
  Lue myös: Työtapaturmataajuus hyvälle tasolle

Yhteistyö on avain yhteiseen menestykseen

Kuuntelemme asiakkaitamme ja pidämme vuoropuhelun heidän kanssaan tiiviinä. Kehitämme omaa liiketoimintaamme vastamaan asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin ja investoimme meriliikenteen sujuvuuteen.

 • Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Helsingin Satama sai viisiportaisella asteikolla yleisarvosanan 3,5. Vastanneista 46 % arvioi toiminnan parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana ja 44 % sen pysyneen entisellä tasolla. Hyvään yhteistyöhön jäi vielä parantamisen varaa.

Vilkas asukas- ja sidosryhmäyhteistyö ja aktiivinen tiedottaminen sataman toiminnasta ja sen vaikutuksista kuuluvat olennaisesti Helsingin Sataman hyvään naapuruuteen lähiseutujen kaupunkilaisten sekä yritystoiminnan kanssa. Matkustajasatamien sijainti maamme pääkaupungin keskustan ja asutuksen tuntumassa, liikenteen vilkkaimmilla alueilla asettaa satamatoiminnalle haasteita.

(*1) Turun yliopiston Brahea-keskus: Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2016