Matkustajaliikenne

Ylpeänä esittelemme: Länsiterminaali 2 auki

Länsiterminaaliprojekti on ollut Helsingin Sataman viime vuosien merkittävin investointi. Uuden Länsiterminaali 2 toteutus onnistui etuajassa ja alle budjetin. Toimivaksi osoittautunut kokonaisuus palvelee nopeaa reittiliikennettä Länsisatamassa vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Tammikuussa Tallink-varustamon uusi, entisiä aluksia isompi matkustaja-autolautta MS Megastar aloitti valmistuttuaan liikennöinnin Länsisatamasta, uudelta laiturilta. Varustamon tarve päästä käyttämään uutta terminaalirakennusta vauhditti Länsiterminaali 2 käyttöönottoa. Avajaisia vietettiin jo 28. helmikuuta, noin kuukauden etuajassa alkuperäisestä aikataulusta.

Terminaalikokonaisuuden budjetti oli 45 miljoonaa euroa, ja toteutuneissa kustannuksissa pystyttiin säästämään yli 5 %.

Kaikkiaan Länsiterminaaliprojektiin kuului uuden terminaalirakennuksen lisäksi myös kaksi uutta laituripaikkaa, kolme maihinnoususiltaa ja 350 metriä uutta matkustajakäytävää, Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen, katuyhteyksien parannustyöt sekä laajat maaliikenne- ja kenttäjärjestelyt.

Länsiterminaaliprojekti on osa TWIN-PORT 2 EU-hanketta, joka on toteutettu yhdessä Helsingin Sataman, Tallinnan Sataman ja Tallink Groupin kanssa. Kehityshankkeen tavoitteina ovat matkustusmukavuuden parantamisen ohella tehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät yhteydet Keski-Eurooppaan. Helsingin Satama sai Länsiterminaali-projektin investointiin EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitusohjelmalta tukea.

 

 

Eckerö Linen MS Finlandia siirtyi käyttämään Länsiterminaali 2 kesäkuussa, kun viimeinen uusista matkustajasilloista saatiin asennettua paikalleen.

Nopeus ja ympäristönäkökohdat huomioitu

Automooring-järjestelmä valmiina ottamaan Tallinkin Megastarin vastaan Länsiterminaali 2 laituriin.
Automooring-järjestelmä valmiina ottamaan Tallinkin Megastarin vastaan Länsiterminaali 2 laituriin.

Terminaali rakennettiin alusta pitäen matkustajaterminaaliksi, ja sen suunnittelussa pystyttiin huomioimaan mahdollisimman hyvin erilaiset ympäristönäkökohdat. Satamaan rakennettiin esimerkiksi mahdollisuus perinteisiä aluspolttoaineita vähäpäästöisemmän LNG:n eli nesteytetyn maakaasun tankkaamiseen.

Automaattisen laivankiinnitysjärjestelmän käyttöönotto nopeutti alusliikennettä, paransi työturvallisuutta sekä vähensi alusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Länsiterminaaliprojektin ympäristöä säästävät ratkaisut

Matkailijoille uusi terminaali tarjoaa sujuvaa ja mukavaa matkustusta, lyhyitä kävelymatkoja laivoihin ja jopa arkkitehtonisia wau-elämyksiä. Entistä nopeampiin alusten kääntöaikoihin ja joustavampaan liikenteeseen on päästy mm. ottamalla käyttöön automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä, yläramppi, jonka avulla ajoneuvoja voidaan ajaa laivaan samanaikaisesti kahdessa eri tasossa sekä kehittämällä lähtöselvitystoimintoja.

Maaliikenteen haasteita ratkotaan yhteistyössä

Liikennejärjestelyjä Länsisataman uudelle terminaalille rakennettiin useassa eri vaiheessa. Satama rakennutti Tyynenmerenkadun osuuden, joka johtaa Länsiterminaali 1:tä uudelle Länsiterminaali 2:lle. Tie ja sen rinnalla kulkeva raitiovaunuliikenne otettiin käyttöön jo tammikuussa, mutta lopullisesti Tyynenmerenkadun pää valmistui vasta loppuvuonna.

Vaikka satamatoiminta parhaillaan rakentuvan Jätkäsaaren keskeneräisillä kaduilla ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä oli haastavaa etenkin kesän matkustussesonkiaikana, laivojen lastauksista ja puruista selvittiin ajoittaisilla ruuhkahuipuilla Jätkäsaaren katuverkossa. Katuverkosta vastaava Helsingin kaupunki ja satama tekevät tiivistä yhteistyötä, ja sovittujen liikennettä sujuvoittavien toimenpiteiden toteuttamista katuverkossa kiirehditään mahdollisuuksien mukaan. Ajoneuvoliikenteen ja pysäköintiratkaisujen osalta Länsisataman voimakas kehitystyö tulee jatkumaan vielä pitkään.

Katajanokan terminaalin muutostyöt valmistuivat

Katajanokan matkustajaterminaalin sisääntuloaulan remontti valmistui suunnitellusti toukokuussa. Jo tammikuun lopulla Viking Line sai käyttöönsä uudet, toimivat ja tyylikkäät asiakaspalvelutiskit, minkä jälkeen tilojen avartaminen ja selkiyttäminen jatkui sisääntuloaulassa vaiheittain.

Kansainvälisessä risteilyliikenteessä investointeja ja jätehuollon kehitystyötä

Helsingin kaupunki suunnittelee Hernesaaresta paitsi asuinaluetta, myös merellisen matkailun ja vapaa-ajan keskittymää. Helsingin Satama alkoi huhtikuun alussa rakentaa Hernesaareen jo olemassa olevien risteilyliikenteen laitureiden jatkoksi uutta laituria suurimpien risteilyalusten käyttöön. Rakennustyö eteni vuoden aikana suunnitelmien mukaan ja ensimmäiset alukset laituri ottaa vastaan 2019 risteilykaudella, jolloin Satama luopuu Länsisataman puolella sijaitsevan Melkinlaiturin alueen käytöstä ja se siirtyy kaupungille asuntorakentamista varten. Alus- ja matkustajapalveluiden keskittäminen Hernesaareen tuo palveluihin lisää tehokkuutta.

Helsingin Satama tehosti alusjätehuoltoaan ja palkkasi 2017 risteilykaudelle jätehuollon asiantuntijan kehittämään toimintatapoja edelleen. Aluksilta saatu palaute oli hyvin myönteistä ja jätehuollosta kerätty tieto nopeasti Sataman käytettävissä. Kustannustehokkuutta lisäsivät ennen kaikkea alusten jätehuoltoon käytetyn ajan optimointi ja jätehuoltoyritysten kaluston kustannustehokas käyttö. Myös satamaan jätetyn sekajätteen määrää saatiin pienennettyä 10 %:lla mm. pahvin ja lasin kierrätysastetta lisäämällä.

Noin 90 % aluskäynneistä risteilyalukset pumppasivat jätevesiään Helsingin Sataman vastaanottojärjestelmään, mistä ne johdetaan suoraan kaupungin jätevesijärjestelmään ja puhdistettavaksi. Vastaanotettujen jätevesikuutioiden määrä kasvoi 5,4 % verrattuna edelliseen risteilykauteen 2016.

 

Tallink Siljalle oli erittäin tärkeää, että Megastar pääsi aloittamaan liikennöinnin uudelta Länsiterminaali 2:lta vuoden 2017 alussa etuajassa. Terminaali tarjoaa hienot puitteet uudelle laivallemme. Nopeatempoisella Helsinki-Tallinna-reitillä on erittäin tärkeää, että matkustajat, autot ja rahti saadaan aina sujuvasti matkaan.

– Toimitusjohtaja Margus Schults, Tallink Silja Oy