Talous

Liiketoiminta kasvoi vahvasti

Helsingin Satama Oy:n asiakkaiden erittäin hyvä vuosi 2017 näkyy myös Helsingin Satama Oy:n luvuissa. Liikennevirrat olivat ennätyksellisen vilkkaat niin matkustaja- kuin tavaraliiketoiminnassa. Tavaraliikenteen määrä ylsi 14,3 miljoonaan tonniin (+14,2 % edelliseen vuoteen verrattuna) ja matkustajaliikenne 12,3 miljoonaan matkustajaan (+2,4 %). Helsingin Sataman liikevaihto oli 95,0 miljoonaa euroa (+5,9 %).

Kulutaso pysyi investoinneista ja kiihtyvästä liiketoiminnasta huolimatta hyvin hallinnassa. Käyttökulut olivat yhteensä 33,9 milj. euroa (-4,9 %). Parempi kannattavuus saavutettiin toimintaa kehittämällä ja edes uusien mittavien investointikohteiden käyttöönotto ei aiheuttanut kokonaiskululisäystä.
Helsingin Sataman liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (+ 55,3 %) ja oikaistu tulos 10,4 milj. euroa positiivinen.

 

Avainluvut

2017 2016 2015
Liikevaihto, Meur 95 89,7 86,9
Investoinnit, Meur 36,4 64,6 18,8
Taseen loppusumma, Meur 541,2 553,8 575,6
Liikevaihdon muutos, % 5,9 3,2 -4,2
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa 601 561 527
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 4,7 2,9 2,8
Omavaraisuusaste, % 60,5 58,1 54,9

* Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto 4,0 %

Tulos ylitti odotukset

Tilikauden tulos verojen jälkeen oli 11,3 miljoonaa euroa (+ 265,6 %). Osinkoa päätettiin jakaa 5654,08 euroa osakkeelta, eli yhteensä lähes 5,7 miljoonaa euroa. Puolet tilikauden voitosta jätettiin yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Tehokkuus parani

Helsingin Sataman tuottavuuden päämittarit, tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi oli 113,2 (+10,1 %). Liikevaihto/henkilötyövuosi oli 601 (1000 €), missä oli 7 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Investointien määrä oli noin 36,4 miljoonaa euroa (- 43,7 %). Merkittävimmät investointikohteet olivat Länsisataman uuden terminaalirakennuksen ja Hernesaaren uuden risteilijälaiturin rakentamiseen liittyvät työt sekä Loviisan Satama Oy:n osakehankinta.