Talous

Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma (M€) 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO 95 90
Valmistus omaan käyttöön 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 0
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat -12 -13
Palveluostot -9 -9
Henkilöstökulut -9 -10
Poistot -41 -40
Muut kulut -3 -4
LIIKEVOITTO 24 16
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -10 -11
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 14 4
Tuloverot -3 -1
TILIKAUDEN VOITTO 11 3
Tase (M€) 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 129 147
Aineelliset hyödykkeet 312 345
Sijoitukset 4 0
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 94 62
Rahoitusarvopaperit 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 2 0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 541 554
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 100 100
SVOP 204 204
Edellisten tilikausien voitto 6 3
Tilikauden voitto 11 3
Poistoero 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 88 118
Pääomalaina 98 98
Lyhytaikainen 33 28
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 541 554

 

Tuloslaskelma ja tase (pdf)