Tavaraliikenne

Tavaraliikenne kasvoi rivakasti

Vuonna 2017 Helsingin Satama nousi ulkomaan tavaraliikenteen yleissatamana Suomen ykköseksi. Ulkomaanliikennettä oli 14 miljoonaa tonnia (+14,3 % edelliseen vuoteen verrattuna). Kokonaistavaraliikennettä oli yhteensä 14,3 miljoonaa tonnia (+14,2 %).

Kun huomioidaan Loviisan satama Oy:n satamatoiminnan osake-enemmistön hankinta vuoden 2017 alussa, kokonaisuudessaan Helsingin Sataman tavaraliikenne kasvoi 20 %.

Tavaraliikenne

Tonnia 2 015 2 016 2 017 Muutos % 17/16
Yksiköity tavara 10 400 000 10 565 000 11 884 000 12 %
   Tuonti 4 837 000 5 019 000 5 526 000 10 %
   Vienti 5 563 000 5 547 000 6 358 000 15 %
Bulkkitavaraliikenne 780 000 829 000 * 2 148 000 159 %
Ulkomainen liikenne 11 179 000 11 394 000 * 14 032 000 23 %
Rannikkoliikenne 231 000 227 000 243 000 7 %
Kokonaistavaraliikenne 11 410 000 11 621 000 * 14 275 000 23 %
Kontit, TEU 451 000 491 000 9 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 528 000 587 000 11 %

* Luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien lukujen kanssa, koska 2017 luvussa on mukana myös Loviisan ja Kantvikin satamien liikenne.

Yksiköidyn liikenteen markkinaosuus kasvaa

Suuryksiköissä, eli konteissa, rekoissa tai trailereissa liikkui tavaraa Helsingin satamanosien kautta 11,9 miljoonaa tonnia (+12,5 %) ja siitä tuontia oli 5,5 miljoonaa tonnia (+10,1 %) ja vientiä 6,4 miljoonaa tonnia. Viennissä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli jopa 14,6 %. Tuonnin ja viennin tasapaino säilyi edelleen hyvänä.

Helsingin Sataman osuus Suomen *yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 28,5 % (+3 %-yks.).

Yksiköity tavaraliikenne 2017, TOP 3

Milj. tonnia
Viro 4,17
Saksa 4,02
Alankomaat 1,16

Kumipyöräliikenne

Sataman maantiekuljetusten, eli rekkojen, perävaunujen ja vastaavien ajoneuvojen kuljettaman tavaran osuus yksikköliikenteestä oli 63,9 %. Kumipyöräliikenteessä kulki kaikkiaan 587 000 ajoneuvoa (+11,1 %) ja yhteensä ne kuljettivat lähes 7,6 miljoonaa tonnia (+13,8 %) tavaraa.

Konttiliikenne

Kaikkiaan Helsingin kautta kuljetettiin kontteja 491 000 **TEU-yksikköä (+8,8 %) ja niissä kuljettiin 3,9 miljoonaa tonnia (+7,2 %) tavaraa.

Konttiliikenteen osuus Helsingin Sataman yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 32,7 %.

Uusien henkilöautojen tuonti

Vuosaaren sataman kautta tuotiin lisäksi maahan 34 200 uutta autoa, mikä laski 9,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuosaaren sataman liikenne

2015 2016 2017
Kontteja TEU 430 000 451 000 491 000
Trailereita ja rekkoja 154 000 201 000 230 000
Laivakäyntejä 2 159 2 036 2 075
 Matkustajia 160 000 183 000 188 000

Irtolastiliikenne kasvoi

Helsingin Sataman irtolastiliikenne koostuu pääasiassa kivihiilen tuonnista Helen Oy:n tarpeisiin. Sen määrä oli noin 1,1 miljoonaa tonnia (+31 %).

Helsingin Satama hallinnoiman Kantvikin sataman kokonaistavaraliikenne oli 353 800 tonnia (+18,0 %). Liikenteestä tuontia oli 334 000 tonnia (+15,8 %) ja vientiä 9 800 tonnia (+249,9 %). Tuonti koostui suurimmaksi osaksi kivihiilestä ja kipsikivestä. Vientiliikenne oli vähäistä.

Helsingin Sataman 60 %:sti omistaman Loviisan sataman kokonaistavaraliikenne oli 663 400 tonnia (+14,7 %) Päätuotteita olivat sahatavara, sementti ja vilja.

Break bulk hyvään vauhtiin

Helsingin Sataman kautta kulki sellua break bulkina kaikkiaan 50 000 tonnia. Metsä Groupin Äänekosken uuden biotuotetehtaan selluvienti Vuosaaren sataman kautta käynnistyi vuoden kolmannella neljänneksellä.

491 000 TEU

 

Nykyään noin 95 % maailmankaupan kappaletavarakuljetuksista tapahtuu konteissa. Niissä kuljetetaan lähes mitä tahansa tavaraa. 2017 Helsingin Sataman kautta kulki 491 000 TEUta tavaraa. Viennin pääartikkeleita olivat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuivat mm. elintarvikkeet, kulutustavarat ja investointitarvikkeet.

 

* Yksiköity liikenne muodostuu tavararekoista, perävaunuista ja konteista.

** TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalan merikontti