Tavaraliikenne

Selluvienti käynnistyi suunnitellusti

2017 oli Helsingin Satamalle uuden liiketoiminnan käynnistymisen vuosi. Vuosaaren satamassa valmistuivat Äänekosken uuden biotuotetehtaan kuljetusten edellyttämät investoinnit ja liikenne käynnistyi suunnitellusti elokuussa.

Metsä Groupin vientiterminaalin vaatimat infratyöt, kuten uuden pistoraiteen rakentaminen turvalaitteineen, ISPS-turva-alueen muutokset sekä portti- ja liikennejärjestelyt saatiin valmiiksi Vuosaaren satamassa sovitusti toukokuussa. Samalla edellisenä vuonna aloitettu aluemuutosprojekti päättyi. Metsä Groupin rakennuttama vientivarasto valmistui kesäkuussa.

Kesän kuluessa tehtiin selluliikenteen koeajoja. Äänekosken biotuotetehdas valmistui elokuussa ja sellun vientiliikenne Vuosaaren sataman kautta käynnistyi vähitellen sen jälkeen. Sellu saapuu satamaan rautateitse ja jatkaa matkaansa aluksilla joko konteissa tai break bulkina. Sellun vientikuljetukset lisäsivät Vuosaaren sataman rautatieyhteyden käyttöastetta. Kaikkiaan vuoden lopulla satamaan tuli päivittäin 4-5 tavarajunaa.

Työtä turvallisuuden ja ympäristön eteen

Edellisenä vuonna aloitettu Finnlinesin matkustaja-autolautta-liikennettä palveleva maihinnousurakennus valmistui Vuosaaren CP-pistolaiturille, ja se otettiin käyttöön toukokuussa. Uusi rakennus maihinnoususiltoineen parantaa ilman autoa matkustavien turvallisuutta, kun aluksista ei enää tarvitse poistua autokansien kautta. Maihinnousurakennus oli osa EU:n rahoittamaa Merten Moottoritie hanketta, joka toteutettiin yhdessä Finnlinesin ja Lyypekin Sataman kanssa vuosina 2014–2017.

Kesäkuussa Helsingin Satama julkaisi nesteytetyn maakaasun (LNG:n) tankkauksen turvallisuusohjeet. Sataman tavoitteena on osaltaan edesauttaa entistä ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttöönottoa meriliikenteessä.
LNG:n tankkauksen turvallisuusohjeet

Vuosaaren satamassa hankittiin lastiyksiköiden mahdollisten vuototilanteiden varalle kaksi liikuteltavaa vuotoallasta. Yksi allas varusteltiin erityisesti rekkoja ja perävaunuja varten. Vanha, kiinteä vuotavien konttien allas purettiin. Joustavampi ratkaisu toi uusia mahdollisuuksia satama-alueen tieyhteyksien järjestelyihin.

Entistä valovoimaisempien ledien kehittymisen myötä myös Vuosaaren sataman valaistusjärjestelmässä tullaan vähitellen siirtymään kokonaan led-valaistukseen. Valaisimia vaihdetaan kustannustehokkaasti niiden käyttöiän tullessa loppuun. 2017 siirryttiin laiturinkulmavaloissa sekä D-laiturin pollarivalaistuksessa ledeihin. Lisäksi koekäyttöön otettiin 4 led-valaistua valomastoa.

Vuosaaren sataman energiatehokas kenttavalaistus

Sataman ympäristöluvan mukaisesti sataman vaikutuksia ympäröivään merialueeseen tarkkaillaan Vuosaaren edustalla. Satama-alueen vesi oli kesän 2017 tulosten perusteella hygieenisesti hyvälaatuista, eikä haitallisia aineita todettu. Sataman vaikutus merialueen tilaan oli vähäinen.

Varautumista suurempiin aluskokoihin

Laivavarustamot etsivät tehokkuutta ja aluskoot kasvavat. Vuosaaren satama ja liikennevirasto yhdessä ovat hakeneet aluehallintovirastolta lupaa syventää satamaan johtavaa meriväylää 11 metristä 13 metriin. Myönteinen päätös saatiin kesäkuussa, mutta se ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöstä odotetaan 2018 lopulla.

Väylänsyvennyshankkeelle on myönnetty CEF Liikenne Blending haussa 6,72 miljoonaa euroa EU-rahoitustukea, joka on 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Loviisan satama liittyi mukaan

Vuoden 2017 alussa Loviisan Satama Oy:n enemmistöosuus siirtyi Helsingin Satama Oy:n hallintaan. Loviisan satamalle yhdistyminen ison toimijan kanssa avasi uusia mahdollisuuksia. Loviisan sataman kokonaisliikennemäärä kasvoi 14,7 % ja tavaravirrat monipuolistuivat. Syyskuussa satamassa otettiin käyttöön Suomen Viljavan mittava tasovarastoinvestointi.

Viljavan tasovarastot käyttoon Loviisassa