Toimitusjohtajan katsaus

Saavutusten vuosi

Vuosi 2017 tulee jäämään Helsingin Sataman aikajanalle hienona saavutuksen vuotena. Sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä veimme päätökseen merkittäviä, asiakkaidemme toimintaa edistäviä uudistuksia.

Avasimme helmikuussa – asiakkaan tarpeiden takia etuajassa alkuperäisestä aikataulusta – Länsisatamassa uuden Länsiterminaali 2:n. Terminaali ja koko Länsisatamaa uudistava projekti tuovat kaivattua lisäkapasiteettia erittäin vilkkaaseen Viron reittiliikenteeseen. Palkittu terminaali on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi niin laiva- kuin maaliikenteen osalta. Hieno arkkitehtuuri tarjoaa matkustajalle sujuvaa matkustusta ja elämyksellisyyttä jo ennen laivaan astumista.

Vuosaaren satamassa Metsä Groupin vientiterminaalin valmistuminen ja vientikuljetusten aloittaminen Äänekosken uudelta biotuotetehtaalta toivat merkittävän lisän kasvavaan tavaraliikenteeseen. Sellujunat alkoivat kulkea kesän jälkeen ja vienti lähti erinomaisesti käyntiin.

Vuositasolla lähes miljoonan tonnin liikenne toi myös uuden operaattorin satamaan, mikä jälleen monipuolistaa palvelutarjontaamme asiakkaille.
Suurten projektien lisäksi olemme tehneet paljon työtä mm. matkustusmukavuuden parantamiseksi, liikennejärjestelyjen sujuvoittamiseksi erityisesti Länsisatamassa ja yhteistyön edistämiseksi lähialueiden asukkaiden kanssa. Haluamme korostaa ympäristövaikutusten hallinnan ja lähialueiden asukkaiden huomioonottamisen tärkeyttä varsinkin kun toimitaan kaupungin keskustassa: kannustamme aluspäästöjen ja -melun vähentämiseen lisäämällä vuoden 2018 hinnastoon mahdollisuuden saada alennusta laivojen ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella.

Helsingin sataman laivamatkustajien määrä, satamanosiemme läpi kulkevan tavaran tonnimäärä sekä taloudellinen tuloksemme nousivat vuonna 2017 aivan uudelle tasolle. Olemme nyt Euroopan vilkkain matkustajasatama ja ulkomaan tavaraliikenteen yleissatamana Suomen ykkönen. Vuosittain merimatkustajat tuovat pääkaupunkiseudulle reilut 805 miljoonaa euroa ja satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Kaikkiaan satamaan liittyvät toiminnot työllistävät kerrannaisvaikutuksineen 15 000 henkilöä. Vaikutusalueemme yltää koko Suomeen.
Suomen satamat nauttivat yhdessä elinkeinoelämän kanssa taloudellisen nousukauden mukanaan tuomasta hyvästä kehityksestä, jonka myös uskotaan jatkuvan. Meriteollisuus ja varustamoala raportoivat huippulukemista ja luottavat tulevaisuuteen. Myös merimatkailu on Helsingissä kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään.

Toimimme satama-alan edelläkävijänä Suomen pääkaupungissa, kuljetus- ja kulutusvirtojen keskellä. Halumme pysyä huipulla velvoittaa meitä jatkossakin kohtaamaan tulevaisuuden haasteet paitsi vastuullisesti ja toimintaamme jatkuvasti kehittäen, myös suurella innolla ja kiitollisuudella. Erityisesti satamassa tullaan tekemään töitä sen eteen, että toiminnallemme on jatkossakin hyvät edellytykset ja että satamaliikenne huomioidaan liikenneyhteyksien kehittämisessä entistä paremmin.

Hyvällä ja vähän haikealla mielellä sain siirtyä uusiin tehtäviin, kun oma työni sataman palveluksessa päättyi vuoden vaihteessa. Olen ylpeä yhdessä tehdyistä saavutuksistamme.

Kimmo Mäki
toimitusjohtaja 30.12.2017 saakka